Exonskipping för Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är en sällsynt genetisk sjukdom med förkortad livslängd som följd, som drabbar pojkar och leder till att deras muskler bryts ner och förlorar i styrka med tiden. DMD orsakas av specifika fel (mutationer) i genen som kodar för dystrofin. Dystrofin är ett protein som spelar en nyckelroll i muskelcellernas funktion och skyddar dem mot skada när musklerna kontraherar och slappnar av. Dessa mutationer i dystrofingenen leder till brist på dystrofinprotein i musklerna. Utan tillräckligt med dystrofin blir musklerna gradvis svagare tills de inte kan röra sig alls, och slutligen förloras andnings- och hjärtfunktion. Sareptas forskningsbehandlingar, SRP-4045 och SRP-4053, utvärderas i ESSENCE-studien som ett tillvägagångssätt att hjälpa musklerna att bilda en kortare form av dystrofinprotein och möjligen bromsa progredieringen av DMD.

Problemet

Duchenne orsakas av mutationer på dystrofingenen. Oftast saknas en eller flera exoner (en del av genen) och de återstående exonerna passar inte ihop ordentligt. På grund av detta fel kan inte cellerna bilda dystrofin, ett protein som musklerna behöver för att arbeta på rätt sätt. Utan dystrofin skadas muskelcellerna och ersätts med tiden med ärrvävnad och fett.

AVSAKNAD AV EXON

Exonskipping

Våra forskningsbehandlingar i ESSENCE-studien använder en teknik som kallas exonskipping. Skipping av en specifik exon bredvid mutationen är avsedd att möjliggöra för kroppen att bilda en kortare form av dystrofinproteinet.

ESSENCE-studiens syfte

Syftet med forskningsstudien i fas III är att utvärdera effekt och säkerhet för SRP-4045 och SRP-4053 på pojkar med DMD, som har en deletion som potentiellt svarar för, eller är mottaglig för, skipping av exon 45 eller exon 53. ESSENCE är en randomiserad, placebokontrollerad studie. Varje deltagare i studien kommer att fördelas slumpvis till att få antingen aktivt studieläkemedel (SRP-4045 eller SRP-4053, beroende på hans deletionstyp) eller placebo. Placebo är till för att se ut precis som det aktiva studieläkemedlet men kommer inte att innehålla någon aktiv substans. Forskarna använder placebo för att se om det aktiva studieläkemedlet fungerar och för att se hur säkert och effektivt det är jämfört med att inte ta någonting. Denna prövningsutformning är det bästa sättet att få ett tydligt svar om säkerhet och effekt med ett nytt läkemedel och krävs vanligen av tillsynsmyndigheter i godkännandeprocessen för ett läkemedel.

SRP–4045

Patienter med DMD med deletioner som potentiellt svarar för, eller är mottagliga för, skipping av exon-45

SRP–4053

Patienter med DMD med deletioner som potentiellt svarar för, eller är mottagliga för, skipping av exon-53

Placebo

Patienter med DMD som potentiellt är mottagliga för skipping av antingen exon 45 eller exon 53 i denna prövning fördelas slumpvis till att få inaktiv placebo under studien. Två av tre patienter kommer att få det aktiva studieläkemedlet.

Varför ska du överväga att registrera dig för att delta i denna prövning?

Patienter som fullföljer den placebokontrollerade delen av studien kommer att kvalificeras för att delta i den öppna förlängda behandlingsperioden på 2 år. Öppen innebär att alla patienter får det aktiva studieläkemedlet och du och studieteamet kommer att veta att din son får det.

När 75 % av patienterna har deltagit i prövningen under 48 veckor kommer en grupp oberoende experter att granska studiens nyckelresultat för att avgöra om informationen som redan har samlats in är tillräcklig för att bevisa att SRP-4045 och SRP-4053 är säkra och effektiva. Patienterna kommer i så fall att få möjlighet att ingå i studiens öppna period tidigt och få det aktiva studieläkemedlet. Om experterna beslutar att ytterligare information fortfarande behövs, kommer den placebokontrollerade perioden att fortsätta till vecka 96 som ursprungligen planerats.

Detta innebär att ju snabbare patienterna registreras för att delta i prövningen, desto tidigare kommer experterna att få tillräckliga resultat att granska. Detta innebär också att patienterna på placebo kan få möjlighet att överföras från placebo till det aktiva studieläkemedlet.

Vem är lämplig?

 • Pojkar med DMD som är 7–13 år och kan gå mellan 300 och 450 meter i ett 6-minuters gångtest.

 • Har ett genetiskt test som visar en mutation i dystrofingenen som kan behandlas genom skipping av exon 45 eller 53*. Tala med din läkare om du är osäker.

 • Har stått på en stabil dos kortikosteroider (såsom prednison eller deflazakort) under minst 6 månader.

 • Har stabil lung- (andning) och hjärtfunktion.

Det finns ytterligare krav för medverkan och de kommer att gås igenom med patienterna och deras familjer under screeningprocessen.

*Deletioner som potentiellt är mottagliga för skipping av exon-45 omfattar men är inte begränsade till 12–44, 18–44, 44, 46–47, 46–48, 46–49, 46–53 eller 46–55. Deletioner som är mottagliga för skipping av exon-53 omfattar men är inte begränsade till 42–52, 45–52, 47–52, 48–52, 49–52, 50–52, 52 och 54–58.

Vanliga Frågor

F:

Vad är en randomiserad, placebokontrollerad studie?

S:

I en randomiserad, placebokontrollerad studie väljs varje deltagare ut slumpmässigt (som att singla slant) för att få antingen aktivt studieläkemedel eller placebo. Placebo är till för att se ut precis som det aktiva studieläkemedlet men innehåller inte någon aktiv substans.

F:

Vad är chansen att min son kommer att få placebo jämfört med aktivt studieläkemedel?

S:

Om din son deltar i denna studie kommer han att ha 2/3 chans att få aktivt studieläkemedel och 1/3 chans att få placebo under studiens dubbelblinda placebokontrollerade del (upp till 96 veckor).

F:

Om min son får placebomedlet, kommer han att få aktivt studieläkemedel någon gång under studien?

S:

Patienter som fullföljer den placebokontrollerade delen av studien kommer att kvalificeras för att delta i den öppna förlängda behandlingsperioden på 2 år. Öppen innebär att alla patienter får aktivt studieläkemedel och du och studieteamet kommer att veta att din son får det.

F:

Varför sponsrar Sarepta en randomiserad, placebokontrollerad studie?

S:

Forskarna använder placebo för att se om det aktiva studieläkemedlet fungerar och för att se hur säkert och effektivt det är. En placebokontrollerad prövningsutformning är det bästa sättet att få ett tydligt svar om säkerhet och effekt med ett nytt läkemedel och krävs vanligen av tillsynsmyndigheter i godkännandeprocessen för ett läkemedel.

F:

Hur många pojkar kommer att vara registrerade i denna studie och var kommer den att genomföras?

S:

Cirka 99 pojkar planeras att vara registrerade i denna studie. Vi planerar att ha kliniska prövningsplatser i Nordamerika, Europa och Israel.

F:

Varför är den placebokontrollerade perioden för denna studie 96 veckor?

S:

Baserat på Sareptas kliniska prövningar och analyser kan detta vara den tidigaste tidpunkten för att potentiellt se en behandlingseffekt på 6-minuters gångtestet (6MWT).

F:

Varför är utgångsvärdet ett 6-minuters gångtest (6MWT) 300–450 meter?

S:

Pojkar i detta avståndsintervall på 6 minuters gång är i ett stadium i sin DMD när de mest sannolikt uppvisar en effekt på behandlingen.

F:

Varför är åldersintervallet 7–13 år?

S:

För att ta reda på om SRP-4045 och SRP-4053 är effektiva i att bromsa progredieringen av DMD, kommer denna studie att jämföra 6MWT-resultaten mellan patienter som får aktivt studieläkemedel och patienter som får placebo. För att möjliggöra den tydligaste jämförelsen måste alla pojkar i studien befinna sig i ett liknande stadium i sin DMD.

Åldern 7–13 är åldersintervallet då pojkar med DMD börjar ha en minskning i hur långt och snabbt de kan gå. Alla patienter måste dessutom stå på steroider för att komma med i studien. Steroider påbörjas vanligen inte förrän vid 4–8 års ålder. Av dessa skäl är det lättast att se en behandlingseffekt på gångförmågan hos pojkar som är 7–13 år.

F:

Kommer jag att få en ekonomisk ersättning för att delta?

S:

Rimliga kostnader i samband med medverkan i studien kommer vanligtvis att betalas i förskott eller återbetalas av Sarepta enligt godkänd resepolicy för studieprocedurer som en del i studien. Information kommer att tillhandahållas av studieplatsen.

F:

Varför måste biopsier tas?

S:

Denna studie kommer att mäta förändringen i mängden dystrofinprotein i muskeln efter 48 veckors behandling. Eftersom SRP-4045 och SRP-4053 är utformade för att öka nivåerna av dystrofin i muskeln, är det enda sättet att visa att exonskipping med SRP-4045 eller SRP-4053 fungerar som avsett att testa muskeln direkt. Detta kan inte studeras genom till exempel blod- eller urinprover.

F:

Hur länge pågår denna kliniska prövning?

S:

Din sons medverkan i denna kliniska prövning kan vara i upp till 4 år. Det finns en dubbelblind placebokontrollerad period på 96 veckor under vilken 2/3 av de medverkande får aktivt studieläkemedel och 1/3 av patienterna får placebo. Den placebokontrollerade perioden följs av en öppen period på upp till 96 veckor i vilken alla patienter får aktivt studieläkemedel.

F:

Vilka aktiviteter behöver min son utföra för att delta i denna studie?

S:

-Denna kliniska prövning omfattar veckobesök på ditt närmaste kliniska prövningsställe, där din son får en infusion med aktivt studieläkemedel eller placebo (beroende på vilken behandlingsgrupp din son fördelas till, och på vilken del av studien din son är i). Din son kommer också att regelbundet ta blodprover och genomgå undersökningar på det lokala prövningsstället.

-Cirka var 12:e vecka kommer funktionsbedömningar att göras som omfattar tester av gångavstånd, andra gångrelaterade aktiviteter, muskelstyrka, andning och hjärtfunktion. Du kan behöva resa till ett annat ställe än ditt närmaste kliniska prövningsställe för dessa funktionsbedömningar.

-Dessutom utförs 2 muskelbiopsier: 1 i början av studien och 1 efter cirka ett år. Beroende på var du bor kan det bli nödvändigt att resa för biopsin.

-Du kan få veta mer om alla krav och aktiviteter i denna kliniska prövning av studieläkaren.

F:

Vilka risker finns i samband med denna studie?

S:

Som med alla kliniska studier kan det finnas risker förknippade med möjliga biverkningar av studieläkemedlet och med rutinmässiga medicinska tester som utförs som en del av studien vid varje besök. Information om möjliga biverkningar som du kan få under studien finns i samtyckesformuläret och ska diskuteras med din studieläkare.

F:

Vilka är fördelarna med att delta i denna kliniska prövning?

S:

De potentiella fördelarna med SRP-4045 och SRP-4053 hos patienter med DMD är inte kända. Även om du inte drar några fördelar av att delta i studien, kan vi lära oss något som kan föra forskningen framåt och hjälpa andra.

Hitta ett prövningsställe

Ange din bostadsort för att hitta närmaste kliniska prövningsställe. Du kan hitta ytterligare information här.

Om du är intresserad av denna studie kontaktar du ett kliniskt prövningsställe eller din vårdgivare.

Visa lista över ställen

Alla prövningsställen

  United States

  • Neuromuscular Research Center
   4545 E Shea Blvd
   Phoenix, AZ 85028
   Contact: Kristy Osgood
   480-314-1007
   kosgood@nrcaz.com

   Principal Investigator: Kumaraswamy Sivakumar, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Children’s Hospital Los Angeles
   4650 W Sunset Blvd
   Los Angeles, CA 90027
   Contact: Claudia Dozal
   323-361-5825
   cdozal@chla.usc.edu

   Principal Investigator: Leigh Maria Ramos-Platt, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • David Geffen School of Medicine, UCLA
   10833 Le Conte Ave
   Los Angeles, CA 90095
   Contact: Michael Bonitati
   310-825-3264
   MBonitati@mednet.ucla.edu

   Principal Investigator: Perry Shieh, MD, PhD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Stanford University School of Medicine/Medical Center
   291 Campus Drive
   Stanford, CA 94305
   Contact: Carolyn Mclaughlin
   650-206-3178
   cjmclaug@stanford.edu

   Principal Investigator: John Day, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • California
   Rady Children’s Hospital San Diego/ UCSD
   3020 Children's Way
   San Diego, CA 92123
   Contact: Contact: Rosabel Agbayani
   858-966-8208
   ragbayani@rchsd.org

   Principal Investigator: Carla Grosmann, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Connecticut
   Connecticut Children’s Medical Center
   282 Washington Street
   Hartford, CT 06106
   Contact: Contact: Hendriana Nielsen
   (860) 837-5881
   hnielsen@connecticutchildrens.org

   Principal Investigator: Gyula Acsadi, MD, PhD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • NW Florida Clinical Research Group, LLC
   400 Gulf Breeze Pkwy
   Gulf Breeze, FL 32561
   Contact: Shae Lancelin shae.lancelin@cneurology.com
   Principal Investigator: Ben Renfroe, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • University of Florida
   2004 Mowry Road
   Gainesville, FL 32610
   Contact: Stephanie Salabarria
   352-273-6582
   ssalabarria@ufl.edu

   Principal Investigator: Barry Byrne, MD, PhD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Center for Integrative Rare Disease Research (CIRDR)
   1891 Howell Mill Road, NW
   Atlanta, GA 30318
   Contact: Contact: Krystal Reese
   404-829-2380
   kreese@rarediseaseresearch.com

   Principal Investigator: Han Phan, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • University of Iowa Children’s Hospital
   200 Hawkins Dr
   Iowa City, IA 52242
   Contact: Carrie Stephan
   319-356-2673
   carrie-stephan@uiowa.edu

   Principal Investigator: Katherine Mathews, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago
   225 E Chicago Ave
   Chicago, IL 60611
   Contact: Theresa Oswald
   312-227-4483
   TOswald@luriechildrens.org

   Principal Investigator: Nancy Kuntz, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • University of Kansas, Medical Center
   3901 Rainbow Boulevard
   Kansas City, KS 66160
   Contact: Kiley Sims
   ksims2@kumc.edu

   Principal Investigator: Jeffery Statland, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Boston Children’s Hospital
   300 Longwood Avenue
   Boston, MA 02115
   Contact: Timothy Harrington
   857-218-4677
   timothy.harrington@childrens.harvard.edu

   Principal Investigator: Basil Darras, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • St. Louis Children’s Hospital
   400 S Kingshighway Blvd
   St. Louis, MO 63110
   Contact: Traci Christenson
   314-362-6991
   christensont@wustl.edu

   Principal Investigator: Ann M Connolly, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Las Vegas Clinic
   351 N Buffalo Dr
   Las Vegas, NV 89145
   Contact: Kaitlyn McKenna
   702-505-4230
   mckenna.k@lasvegasclinic.org

   Principal Investigator: Jonathan McKinnon, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • University of Rochester Clinical Research Center
   500 Joseph C Wilson Blvd
   Rochester, NY 14627
   Contact: Patricia Smith
   585-275-4339
   Patty_Smith@URMC.Rochester.edu

   Principal Investigator: Emma Ciafaloni, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Cincinnati Children’s Hospital Medical Center
   3333 Burnet Ave
   Cincinnati, OH 45229
   Contact:
   Principal Investigator: John Jefferies, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Nationwide Children’s Hospital
   700 Childrens Dr
   Columbus, OH 43205
   Contact: Lisa Moffitt
   614-722-8528
   lisa.moffitt@nationwidechildrens.org

   Principal Investigator: Jerry R Mendell, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Shriners Hospitals For Children
   3101 Southwest Sam Jackson Park Road
   Portland, OR 97239
   Contact: Cathleen Buckon
   503-221-3471
   CEB@shcc.org

   Principal Investigator: Erika Finanger, MD, MS
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Children’s Hospital of Pittsburgh of UPMC
   4401 Penn Ave
   Pittsburgh, PA 15224
   Contact: Jennifer M Monahan
   412-692-5176
   jennifer.monahan@chp.edu

   Principal Investigator: Hoda Z Abdel-Hamid, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Pennsylvania
   Children’s Hospital of Philadelphia
   3401 Civic Center Blvd
   Philadelphia, PA 19104
   Contact: Contact: Michele Bergman
   267-425-2111
   BERGMAN@email.chop.edu

   Principal Investigator: Gihan Tennekoon, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Children’s Medical Center Dallas
   1935 Medical District Drive
   Dallas, TX 75235
   Contact: Holly Lawrence
   214-456-2463
   holly.lawrence@utsouthwestern.edu

   Principal Investigator: Susan Iannaccone, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • University of Utah
   175 North Medical Center Drive East
   Salt Lake City, UT 84132
   Contact: Bria Jensen
   801-585-9399
   briaj@genetics.utah.edu

   Principal Investigator: Russell Butterfield, MD, PhD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Children’s Hospital of the King’s Daughters
   601 Children's Lane
   Norfolk, VA 23507
   Contact: Terrie Conklin
   757-668-9356
   terrie.conklin@chkd.org

   Principal Investigator: Crystal Proud, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA
  • Wisconsin
   Children’s Hospital of Wisconsin
   9000 West Wisconsin Avenue
   Milwaukee, WI 53226
   Contact: Marsha Malloy
   (414) 266-6792
   mmalloy@mcw.edu

   Principal Investigator: Matthew Harmelink, MD
   Status: Active, No longer enrolling in USA

  Italy

  • Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Arcispedale Sant’ Anna
   Via Aldo Moro, 8
   Ferrara, 44124
   Contact: Fernanda Fortunato 
   +393465374262
   frtfnn@unife.it

   Principal Investigator: Claudio Bruno, MD
   Status: Recruiting
  • Istituto Giannina Gaslini
   Via Gerolamo Gaslini, 5
   Genoa, 16147
   Contact: Marina Pedemonte, MD 
   +3901056362675
   marinapedemonte@gaslini.org

   Principal Investigator: Claudio Bruno, MD
   Status: Recruiting
  • Az Ospedaliera Universitaria Policlinico G Martino
   Via Consolare Valeria
   Messina, 98125
   Contact: Daniela Quattrocchi 
   +393493500123
   danifour@alice.it

   Principal Investigator: Giuseppe Vita, MD
   Status: Recruiting
  • Policlinico Universitario A Gemelli
   Largo Agostino Gemelli, 8
   Rome, 00168
   Contact: Mariarosaria Vizzino 
   +390630158581
   npi.clinicaltrials@rm.unicatt.it

   Principal Investigator: Eugenio Mercuri, MD
   Status: Recruiting

  United Kingdom

  • Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
   Great George St
   Leeds, LS1 3EX
   Contact: Heather Rostron 
   +441133922344
   heatherrostron@nhs.net

   Principal Investigator: Ann-Marie Childs, MD
   Status: Recruiting
  • Alder Hey Childrens Hospital
   Alder Hey Children's NHS Foundation Trust, Alder Hey Children's Hospital Eaton Road
   Liverpool, L12 2AP
   Contact: Timothy Henderson
   +441512525164
   Timothy.Henderson@alderhey.nhs.uk

   Principal Investigator: Stefan Spinty, MD
   Status: Recruiting
  • Great Ormond Street Hospital (GOSH)
   30 Guilford Street
   London, WC1N 1EH
   Contact: Hinal Patel
   020 7905 2639 ext 2639
   hinal.patel@ucl.ac.uk

   Principal Investigator: Francesco Muntoni, MD
   Status: Recruiting
  • The Royal Victoria Infirmary
   Queen Victoria Road New Victoria Wing
   Newcastle Upon Tyne, NE1 4LP
   Contact: Valerie Corrall
   +4401912084569
   valerie.corrall@ncl.ac.uk

   Principal Investigator: Volker Straub, MD
   Status: Recruiting

  Spain

  • Hospital de La Santa Creu i Sant Pau
   Calle Mas Casanovas, 90 08041
   Barcelona, 08041
   Contact: Nuria Vidal
   +34935537115
   nvidalf@santpau.cat

   Principal Investigator: Jorge Diaz Manera, MD
   Status: Recruiting
  • Hospital Sant Joan de Deu
   Passeig Sant Joan de Déu, 2, Esplugues de Llobregat
   Barcelona, 08950
   Contact: Marina Garcia 
   +34936009733
   mgarciago@fsjd.org

   Principal Investigator: Andres Nascimento, MD
   Status: Recruiting
  • Hospital Universitari i Politecnic La Fe de Valencia
   Avenida Fernando Abril Martorell
   Valencia, 46206
   Contact: Pilar Marti
   +34961244000
   mapifres@gmail.com

   Principal Investigator: Juan Jesus Vilchez Padilla, MD
   Status: Recruiting

  Germany

  • Universitätsklinikum Essen
   Hufelandstraße 55, 45147 Essen, Germany
   Essen, 45122
   Contact: Corinna Seifert +4920172385170 corinna.seifert@uk-essen.de
   Principal Investigator: Ulrike Schara, MD
   Status: Recruiting
  • University Hospital Freiburg
   Mathildenstraße 1
   Freiburg, 79106
   Contact: Sabine Wider
   +4976127043440
   sabine.wider@uniklinik-freiburg.de

   Principal Investigator: Janbernd Kirschner, MD
   Status: Recruiting
  • LMU Klinikum der Universität München
   Lindwurmstraße 4
   Munich, BY 80337
   Contact: Astrid Blaschek +4989440055110 astrid.blaschek@med.uni-muenchen.de
   Principal Investigator: Wolfgang Müller-Felber, MD
   Status: Recruiting

  Belgium

  • Universitair Ziekenhuis Gent
   De Pintelaan 185, Ghent, Flemish Region 9000, Belgium
   Ghent, 9000
   Contact: Elke De Vos
   +3293321954
   elke.devos@uzgent.be

   Principal Investigator: Nicolas Deconinck, MD
   Status: Recruiting
  • Universitair Ziekenhuis Leuven
   Herestraat 49, Leuven, Flemish Region
   Leuven, 3000
   Contact: Anne Vanden Eynden
   +3216343991
   anne.vandeneynden@uzleuven.be

   Principal Investigator: Nathalie Goemans, MD
   Status: Recruiting

  Sweden

  • Drottning Silvias Barn Och Ungdomssjukhus
   Rondvägen 10
   Göteborg, SE-41685
   Contact: Anna-Lena Tulinius 
   +46313436069
   anna-lena.tulinius@vgregion.se

   Principal Investigator: Mar Tulinius, MD
   Status: Recruiting

Ladda ned den kliniska prövningsbroschyren

Kliniska prövningsbroschyrer finns för olika platser på flera språk.

Du är på väg att lämna webbsidan EssenceTrial.com. Sarepta ansvarar inte för den information eller de påståenden som du kan hitta på andra ställen på Internet än på Sareptas webbsidor.

Sarepta är engagerade i patienter och familjer som lever med DMD.

Dela denna sida:

Besök Sarepta.com för uppdateringar om Sareptas kliniska prövningar

Besök clinicaltrials.gov och sök på ”NCT02500381” för en lista över ställen som registrerar patienter.

INTEGRITETSPOLICY | ANVÄNDARVILLKOR